Märkning på äggkartonger

Målsättning
DAVA Foods Sweden tvättar, sorterar och förpackar 1,5 miljoner ägg per dag vid 17 produktionslinjer i sin helautomatiserade bearbetningsanläggning i Skara. Företaget använde print and apply-teknik för att trycka och applicera självhäftande etiketter märkta med bäst före-datum på äggkartongerna. Systemet krävde dock ofta stilleståndstid för påfyllning av etiketter och avlägsnande av pappersavfall. Det krävde också att operatörerna ändrade meddelandet manuellt för varje produktkörning, en process där fel lätt kan uppstå så att omarbetningar krävs. För att minimera förpackningskostnader, stillestånd och fel sökte företaget efter en ny märknings- och kodningslösning.

Matthews lösning
Matthews bytte ut etikettskrivare/applikatorer på samtliga 17 linjer mot 25 lättanvända termiska bläckstråleskrivare (TIJ) i VIAjet™ L-serien med 0,5-tums långa skrivhuvuden. Åtta av linjerna är utrustade med två skrivhuvuden, så att DAVA Foods kan köra både 6- och 12-pack på samma linje. Systemet markerar variabeln bäst före-kod direkt på äggkartongerna med hög upplösning (600 x 600 punkter per tum) för maximal tydlighet och når hastigheter upp till 1 200 fot per minut. Dessutom sker start och stopp på några sekunder för att minimera stilleståndstiden. För försiktig hantering och för att ta hänsyn till höjdvariationerna hos de olika äggkartongerna är varje skrivhuvud fäst på linjen med ett fjädermonterat stativ. Eftersom VIAjet™ L-serien använder patronbaserad bläcktillförsel är den ren och nästan underhållsfri – inga etiketter att byta ut och inget pappersavfall att avlägsna. En operatör byter bara patronen för att fylla på bläck. En process som tar 10 till 20 sekunder. Att sätta in en ny bläckpatron avlägsnar även risken för igensättningar och spill, vilket eliminerar driftstopp för rengöring.

Resultat
Genom att byta ut etikettskrivare/applikatorer mot Matthews MPERIA ®-drivna TIJ-system i VIAjet™ L-serien kunde DAVA Foods sänka sina förpackningskostnader markant genom att eliminera tid och kostnad i samband med etiketthantering. Med den patronbaserade bläcktillförseln i L-serien kan företaget nu märka 120 000 förpackningar per skrivhuvud innan en patron måste bytas. Med det lättnavigerade MPERIA ®-systemet kunde operatörerna dessutom enkelt konfigurera och redigera koder för tillverkningsdatum och match med minimal utbildning, vilket minskat antalet fel markant.