Pallmärkning som den säkraste delen av din produktion

Skriva och applicera etiketter på flera sidor samt kontrolläsa streckkod på etiketten – alla arbetssteg i en innovativ, helautomatisk märkningsenhet (patentsökt).

Vänligen kontakta oss!

Utskrift, flersidig applicering och validering av palletiketter – alla arbetsmoment i en innovativ, helautomatisk etikettmaskin (patentsökt)

Vårt helautomatiska palletiketteringssystem är den idealiska kombinationen av etikettskrivare och automatisk applikator i en enhet. Utöver extremt enkel hantering låg fokus under utvecklingen på arbetsplatssäkerhet. MPERIA® A-Series T63 skrivare med FlexWipe™ applikator automatiserar du pallmärkning i din produktion.

Märkta pallar

Vårt märkningssystem för pallmärkning: A-Series T63 skrivare med FlexWipe™ applikator (patentsökt)

Fördelarna i korthet:

 • Märkning av upp till tre sidor
 • Märkning av upp till 5 pallar per minut med dubbelsidig märkning
 • Inget dyrt och skrymmande inbyggnadsskåp krävs
 • Enkelt, verktygsfritt underhåll på några sekunder
 • Kräver mindre än 1 m² utrymme
 • Automatisk märkning av staplade pallar vid val av EL XL Stand
 • Integrerad streckkodsläsare för kontroll av starckkod
 • Kan arbeta i ner till -28 °C
 • Märkning av grova, ojämna eller kalla ytor med tillpressning av etiketten med borste
 • Intuitiv kontrollmjukvara med pekskärm och fjärrfunktion
 • Överensstämmelse med GS1-standarder
 • Etiketter upp till A5-format
 • Automatiskt porträtt- och landskapsläge

Vad våra kunder säger

“We saw that we need to have double stacking and we found Matthews’ labeler T63 with FlexWipe™-Applicator. Matthews sold the solution that we needed. With the new palletization and the motorized stand we have doubled our capacity to run two hundred pallets an hour. The motorized stand has some great safety features so no one can get hurt by the machine. We are very happy with the outcome of the motorized stand.”

Processledare, livsmedelsindustri

Matthews Marking Systems automatiska pallmärkningslösning

Märkning på upp till tre sidor

FlexWipe™-etiketteringssystemet uppfyller GS1-standarderna för pallmärkning och skriver ut etiketter upp till A5-storlek. Den kan märka upp till tre sidor på pallen. Kan med vårt tillbehör för rotering av vakuumplattan applicera både stående och liggande etiketter med samma applikator, utan att påverka märkningshastigheten.

Vergleich Arbeitssicherheit

Inget inbyggnadsskåp och verktygsfritt underhåll på några sekunder

I våra märkningssystem har rörliga delar reducerats till ett minimum och har säkert drivsystem med mycket låga moment. Detta eliminerar behovet av dyra och skrymmande skydd och skyddsstängsel. Vid kontakt med människokroppen stängs applikatorarmen omedelbart av. Skador på grund av att en person kläms mellan etikettmaskinen och pallen elimineras då märkaren svängs undan, ut ur riskområdet. Tack vare vår sofistikerade design är etikettskrivaren, skrivhuvudet, drivvalsen och drivremmen lättillgängliga och kan servas utan behov av extra verktyg. Till exempel kan skrivhuvud och drivrem bytas inom 1 minut . En snabbreferensguide för enkelt byte av etikettrulle finns direkt på maskinen..

Få en uppfattning om enkelheten och säkerheten i vårt helautomatiska märkningssystem:

 

Skriv gärna ett meddelande till oss

Flexibel, snabb och kompakt – Kräver mindre än 1 m² utrymme

Den patenterade designen av FlexWipe™-applikatorn gör att armen kan rotera 360° i båda riktningarna. Applikatorns individuella leder styrs oberoende och tillåter märkning i 4 positioner tack vare flera stegmotorer. Hastigheter på 5 pallar per minut är möjliga med dubbelsidig märkning.

Hela etiketteringsenheten, inklusive stativet, tar upp mindre än 1 m² golvyta, vilket gör den idealisk för flexibel integration i en mängd olika produktionslinjer.

Unvollständige Palette

Automatisk märkning av dubbel staplade pallar med motoriserat stativ

Det motoriserade stativet möjliggör märkning på valfri höjd i intervallet 740 till 2140 mm (överst på etiketten). Denna funktion låter dig inte bara märka två pallar staplade ovanpå varandra, utan också att automatiskt märka den sista pallen som kanske inte blir helt fylld. Detta möjliggör nästan fullständig automatisering av din pallmärkning. Via höjdvärde från kundens system så märks respektive etikett på bestämd höjd och sida på pallen.

Integrerad streckkodskontroll och märkning av grova, ojämna eller kalla ytor

Etikettsystemet kontrollerar automatiskt kodernas läsbarhet med ett kamerasystem som är integrerat på baksidan av applikatorplattan. Detta säkerställer felfri spårbarhet och förhindrar produktionsstopp. Röda och gröna lampor informerar operatören om resultatet av kodvalideringen. Via vår larmlampa (tillval) informeras operatören om streckkoden inte är läsbar. Som tillval kan vakumplattan utrustas med borstar. Efter att etiketten har applicerats på pallen borstar FlexWipe™ applikatorn försiktigt över etiketten och tillpressar den på pallens yta. Etiketterna tillpressas då extra bra på till exempel på grova, ojämna eller kalla ytor. Tillvalsborstar finns på sidorna av applikatorplattan. Efter att etiketten har applicerats på pallen borstar FlexWipe™ applikatorn försiktigt över etiketten och tillpressar den på ytan. Etiketterna fäster alltså även under de sämsta limförhållandena, till exempel på grova, ojämna eller kalla ytor (säckar och påsar, fat, flaskor etc.).

Intuitiv kontrollmjukvara med pekskärm och fjärrfunktion

Etikettsystemet styrs av vår MPERIA® mjukvarulösning. Färgpekskärmen på MPERIA®-kontrollen erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med vilket utskriftsbilden intuitivt och flexibelt kan anpassas till kraven. Med samma MPERIA®-kontroll så kan vi styra våra samtliga skrivtekniker för bläckståle- och etikett- skrivare via central kontroll i din produktion om så önskas.

Drift vid ner till -28 °C

Etikettmaskinens robusta design ger utmärkt prestanda utan avbrott, även i frysmiljö ner till -25 °C. Inga extra värmare eller speciella kapslingar krävs för märkning i frysmiljö.

Ladda ner produktblad: MPERIA® A-Series T63 skrivare med FlexWipe™ Applicator

Vill du ha all information sammanfattad i ett produktblad?

Med den här tvåsidiga utskrivbara PDF-filen har du alltid den information du behöver till hands.

Information om:

+ Pallmärkarens funktioner
+ Patenterade egenskaper
+ Tekniska specifikationer
+ Applikationsexempel

Se produktblad nu

Vanliga frågor om pallmärkning

Kan etikettmärkaren applicera etiketter i olika höjder på låda och pall?

Ja, vi har flera lösningar med elektriska stativ för automatisk justering av etikettmaskinen i höjdled.

Är etikettmaskinen enkel att använda för operatören?

Ja, märkarna är mycket lätta att använda för operatören. Exempelvis byte av etikett och färgband görs mycket enkelt då vi har minimalt med valsar som måste passeras. Även applikatorn manövreras undan vilket även förenklar rengöring av skrivhuvud och drivvals.

Kräver märkaren mycket underhåll/service?

Nej, den kräver ingen service från oss, är enbart rengöring som krävs. Förslitningsdelar saom skrivhuvud och drivvals byts enkelt utan behov av verktyg.

Kontakta Lars Ahlqvist (Technical Sales) angående din ansökan. Vi ser fram emot din förfrågan!