Märk staplade pallar till dubbel kapacitet

Sveriges ledande snackstillverkare fördubblar sin produktionskapacitet med ett märkningssystem från Matthews Marking Systems.

Sammanfattning

Palleteringssystemet hos en svensk, marknadsledande snackstillverkare ledde till flaskhalsar i produktionen. På grund av palleteringssystemet var kapaciteten i resten av produktionssystemet långt ifrån utnyttjad och den vidare transporten av gods bromsades upp.

En ny pallastare, tillsammans med Matthews palletiketteringssystem speciellt utformad för att märka staplade pallar, har gjort det möjligt för företaget att hantera staplade försändelser. Detta fördubblade produktionskapaciteten.

 

Utmaningen

Efter att produktlådorna placerats på pallen och slagits in i film, märktes den färdiga packade pallen för frakt. Den packade pallen transporterades sedan till lastplatsen med förarlösa transportsystem.

Den tidigare använda palleterings- och etiketteringstekniken ledde till betydande flaskhalsar i produktionen. För att eliminera dessa flaskhalsar och ytterligare utöka kapaciteten söktes ett alternativt system som enkelt kunde integreras i den befintliga produktionsmiljön.

Snackstillverkaren bestämde sig till slut för att stapla två pallar ovanpå varandra och packa dem för vidare transport som en del av palleteringen. Nu gällde det att hitta en lösning med vilken staplade pallar kunde märkas automatiskt.

Märkta staplade pallar

 

 

Matthews lösning

Matthews Marking Systems erbjöd den idealiska lösningen för den applikation de letade efter: MPERIA ® A-Series T63 palletiketteringssystem med FlexWipe-applikator i kombination med det motoriserade stativet, speciellt för märkning av staplade pallar. Matthews allt-i-ett-lösning möjliggör inte bara märkning av staplade pallar, utan lägger också stor vikt vid operatörssäkerhet och användarvänlighet, samt integration i produktionslinjen.

Motoriserat stativ

Det motoriserade stativet med en pneumatisk tväraxel flyttar etikettmaskinen flexibelt upp och ner på valfri höjd i intervallet från 740 till 2140 mm så att även pallar med olika höjder kan märkas exakt. Märkningsmaskinens applikatorarm roterar flexibelt runt flera axlar, så att etikettsystemet kräver mindre än 1 m² golvyta och kan flexibelt integreras även i trånga utrymmen.

 

Intelligent säkerhetsutrustning

Den intelligenta applikatorarmen och det motoriserade stativet garanterar säker drift för användaren. Ett skyddshölje krävs inte för vare sig det motordrivna stativet eller märkningssystemet.

Intuitivt användargränssnitt

Användargränssnittet för att styra MPERIA ® A-serien är enkelt och intuitivt. Utskriftsbilden kan justeras med bara några enkla steg. Styrning är möjlig via MPERIA ® -kontrollern såväl som via fjärråtkomst.

 

Automatisk kodvalidering

Efter att etiketten har applicerats på pallen av FlexWipe-applikatorn, så kontrolleras läsbarheten av streckkoden på etiketten omedelbart efteråt av en kamera på baksidan av applikatorplattan. Vid eventuella avvikelser informeras operatören omedelbart och tidskrävande omarbete förhindras.

Resultatet

Genom att ändra den befintliga palleterings- och etiketteringstekniken till att hantera staplade pallar med MPERIA ® A-serien från Matthews, kunde snackstillverkaren eliminera flaskhalsarna vid palletering. Antalet märkta pallar har utökats från 100 pallar per timme till 200 pallar per timme. Den möjliga kapaciteten fördubblades därmed.

Det svenska företaget är mycket nöjda med resultatet av den helautomatiska märkningslösningen från Matthews Marking Systems.

Relaterade länkar