Märkning och kodning av dryckesflaskor

Sammanfattning

För att uppfylla en ny regel som kräver bäst före-märkning på drycker, behövde ett litet bryggeri ett nytt, automatiskt märkningssystem. På grund av begränsad bemanning skulle ett idealiskt system kräva minimalt med underhåll och operatörsintervention men ändå kunna hålla takten på 4 000 flaskor per timme. Matthews Marking Systems installerade en underhållssnål termisk bläckstråleskrivare med patronbaserad bläcktillförsel, som styrs av MPERIA®-plattformen, för att enkelt skapa meddelanden, för systemkontroll och framtida expansionsmöjligheter.

Matthews lösning

Matthews rekommenderade installation av en enkel, lättanvänd termisk bläckstråleskrivare (TIJ) L12 i VIAjet™ L-serien med 0,5-tums högt skrivhuvud och patronbaserad bläcktillförsel. Systemet markerar variabla data vid med högre upplösning (600 x 600 punkter per tum) än CIJ-skrivare för maximal tydlighet och vid hastigheter upp till 1 200 fot per minut. Företaget valde ett 7-tums grafiskt användargränssnitt (GUI) med pekskärm för enkel inmatning av kodningsinformation. Detta hanteras och styrs av MPERIA®, Matthews universella automatiseringsplattform för märkning och kodning. Med MPERIA® kan märkning göras på flera språk. Det går att skapa, välja och skriva ut meddelanden utan att någon särskild operatörsutbildning krävs. Vidare stöder MPERIA® eventuella framtida produktionsökningar och hanterar enkelt tillägg av fler skrivhuvuden eller produktionslinjer om volymerna ökar.

Det enda underhåll som krävs på VIAjet™ L-serien är rutinmässiga byten av bläckpatronen för att fylla på bläck (en process som tar mellan 10 och 20 sekunder) samt en rengöring då och då. Installationen tog mindre än en dag och krävde bara montering av ett fäste för skrivhuvudet vid sidan av den befintliga transportlinjen.

Resultat

Utöver att följa nya regler är bryggeriet extremt nöjda med den enkla hanteringen och de smidiga möjligheterna att skapa olika meddelanden i MPERIA®, samt de låga underhållsbehoven och höga upplösningen hos VIAjet™ L-serien. Det tar mindre än en minut för en operatör att starta hela systemet, välja ett meddelande och börja märka enligt dagens tappning. Eftersom skrivhuvudet i L-serien kan köras med betydligt högre hastighet än vad nuvarande produktionslinje kräver kan enheten dessutom klara potentiella volymökningar. Om företaget väljer att lägga till fler tappningslinjer kan MPERIA®-systemet enkelt styra flera skrivhuvud, vilket gör hela systemet framtidssäkrat.