Märkning och kodning av drycker

Sammanfattning

När en stor tillverkare av läsk, syrup och dryckeskoncentrat behövde nya system för lasermärkning och universell skrivarkontroll för sina tre produktionslinjer, vände de sig till Matthews Marking Systems. Utöver nya lasermärkningssystem implementerade Matthews MPERIA®-automatiseringsplattformen för märkning och kodning för att styra all märkningsteknik, oberoende av varumärke, och automatisera meddelandeval och tillämpning på både primära och sekundära produktionslinjer. Som ett resultat kunde företaget uppnå total kontroll över märkningen och sänka antalet fel vid meddelandeval med 30 %.

Matthews lösning

Matthews implementerade MPERIA®-automatiseringsplattformen för märkning och kodning för komplett hantering av märkning och kodning för anläggningens alla olika tryckmetoder och varumärken. Via en Ethernet-anslutning hanterade MPERIA®-styrenheten anläggningens CIJ-skrivare, som levererades av en annan tillverkare. MPERIA®-systemet fyller på produktionsdata i realtid från nya och befintliga orderbehandlingsfiler och befintliga databaser och gränssnitt med processens ERP. Anläggningen valde ett 12-tums grafiskt användargränssnitt (GUI) för att skapa och välja alla meddelanden från en plats med minimal operatörsutbildning. Genom detta gränssnitt styr produktionsansvariga hela det lokala skrivarnätverket över alla produktionslinjer. Utöver att tillhandahålla fullständig linjekontroll kan MPERIA® även styra andra externa enheter, inklusive system för att skriva ut och applicera etiketter i anläggningens palletering, om företaget väljer det.

MPERIA® styr även fyra nya e-SolarMark CO2-lasermärkningssystem med 30 Watts laseruteffekt, som installerats av Matthews för att märka kylvarorna. eSolarMark CO2 är rent och miljövänligt. Varken bläck eller förbrukningsvaror krävs för att producera permanent märkning med vektorkvalitet och kan integreras i ett IP65-klassat hus för miljöer där tvättning krävs. Hela systemet installerades och driftsattes på tre dagar. Enbart en mindre installation av fästen för skrivarna på befintliga produktionslinjer och enkel programmering av plugin-program för att styra CIJ-skrivarna från tredje part krävdes.

Resultat

Det nya MPERIA®-systemet synkroniserar nu produktionslinjestyrningen för all tryckteknik med ett enda gränssnitt. Det genererar också automatiskt koderna som märks av CIJ och e-SolarMark CO2-lasermärkningssystemet utan inmatning eller ingrepp från operatören. Detta minskade mängden felval av meddelanden med 30 %. Företaget räknar med att nå full avkastning på investeringen (ROI) på 15 månader.