Märkning med stora tecken för aluminium

Sammanfattning
Ett företag inom bearbetning och distribution av aluminium behövde uppdatera sina befintliga drop on demand-skrivhuvuden och sin styrenhet från Matthews Marking Systems för att möta de förändrade behoven hos en långvarig kund som vill ha måttbeställda produkter. Det tidigare systemet kunde inte styra nödvändigt antal skrivhuvuden och erbjöd begränsad meddelandeflexibilitet. Matthews Marking Systems installerade sina nyaste drop on demand-skrivhuvuden, kompletterat med MPERIA®-automatiseringsplattformen för märkning och kodning, så att företaget kunde expandera sina märkningserbjudanden till alla sina kunder samtidigt som bläckförbrukningen minskade.

Målsättning En producent och distributör av måttbeställda aluminiumplåtar och aluminiumstänger ombads av en stor, långvarig kund att utöka sina märkningsfunktioner i avdelningen för specialbeställningar i sin 100 000 kvadratfot stora anläggning. De gick då tillbaka till Matthews Marking Systems för en uppgradering. När en plåt kapas märker företaget den med batch- och datumkoder för spårbarhet (ett krav för militära kunder) samt information om materialegenskaperna hos den specifika plåten, exempelvis legeringstyp och tjocklek. Mer än 10 år tidigare installerade företaget två 7-ventils midi drop on demand-skrivhuvuden från Matthews 3000-serie, i kombination med en Matthews-styrenhet som märkte de måttbeställda plåtarna från en position ovanför produktionslinjen (top down-märkning). Trots att systemet haft perfekt tillförlitlighet och aldrig returnerats eller reparerats, har Matthews sedan dess uppdaterat båda teknikerna med förbättrade och utökade funktioner.

Vidare tillät företagets föråldrade styrteknik inte hantering och drift av mer än fyra skrivhuvuden. På grund av kundens nya krav behövde företaget nu möjlighet att köra åtta skrivhuvuden samtidigt. Tillämpningen krävde att aluminiumplåten kapades i olika bredd (antingen senare i processen eller av kunden) samtidigt som varje bit har märkning för spårbarhet. Upp till åtta skrivhuvuden skulle tillgodose kundens begäran om fler märkningsrader på en aluminiumplåt. Matthews rekommenderade att byta ut de föråldrade skrivhuvudena mot åtta av sina 7-ventils midi drop on demand-skrivhuvuden av typen 8000 med två V-Links och en ny högtrycksbläckpump med styrning av MPERIA®, Matthews automatiseringsplattform för märkning och kodning. 8000 -skrivhuvudena använder mikroventilteknik och körs i 6 miljarder cykler innan de behöver justeras, vilket gör dem ännu mer tillförlitliga än den tidigare lösningen. De hanterar enkelt icke-poröst bläck utan igensättning och klarar märkning med bläck med snabbtorkade lösningsmedelsformler. Skrivhuvudena kommunicerar med MPERIA®-plattformen med en Ethernet-anslutning via V-Link-modulerna. MPERIA® hanterar driften av varje skrivhuvud och har även en inbyggd funktion för redigering av märkning, koder och annan information via användargränssnittet på pekskärmen.

Resultat
Sedan den uppdaterade Matthews-lösningen installerades, vilket tog mindre än en dag, har företaget dokumenterat lägre bläckförbrukning per skrivhuvud jämfört med det föregående systemet utan att märkningskvaliteten har påverkats. Märkningssystemet har en inbyggd flexibilitet som gör att varje skrivhuvud enkelt kan slås på eller av oberoende av varandra, i enlighet med kraven för varje unikt jobb. Vart och ett kan också styras av MPERIA® för att trycka ett unikt (eller samma) meddelande. Vidare är skrivhuvudena justerbara över plåtarnas bredd och har stöd för olika plåtstorlekar. Dessa funktioner tillgodoser inte bara kundens behov utan gör även att företaget kan erbjuda utökade märkningsalternativ till sina andra kunder.rnSystemoperatörerna tycker att MPERIA®-användargränssnittet är mycket lättare att navigera i och använda än den tidigare styrenheten. Plattformens förmåga att lagra och stödja modifiering av många fler meddelanden har också gjort det möjligt för företaget att erbjuda kunderna fler alternativ och uppfylla olika märkningskrav. En ytterligare bonus är att Ethernet-funktionen i MPERIA®-gränssnittet gör att styrenheten kan placeras bredvid produktionslinjens styrenhet. I det föregående systemet var det nödvändigt att ha en direktanslutning mellan styrenheten och skrivhuvudena. Den nya platsen är lättare för operatörerna att komma åt.