Linjeautomatisering

Målsättning
En global tillverkare av ABS-termoplast (Akrylnitril, Butadien, Styren) ville ersätta sin befintliga process med manuell applicering av pappersetiketter på produkterna. De ville erbjuda kundspecifik branding, spårbarhet i produktionen (batch och datum) samt riktningspil. Etiketterna var både arbetsintensiva att applicera och avlaminerades ofta på grund av värmen vid tillverkningen av termoplasten. De ville dessutom slippa de löpande materialkostnader som var förknippade med etikettköp och hantering av pappersavfallet från dem. Därför sökte företaget en integrerad, dubbelsidig laserlösning för märkning och kodning som kunde implementeras och hanteras i produktionen vid deras samtliga sex produktionslinjer med en hastighet på 25 fot (7,62 meter) per minut. Det var även nödvändigt att bevara den befintliga PLC-baserade produktionsstegen (Programmable Logic Controller) och den kundspecifika informationen i övergången.

Matthews lösning
Efter en demonstration på två veckor implementerade Matthews e-SolarMark CO2-lasermärkningssystemet med 30 Watts laseruteffekt. Två enheter, som placerades i webbdelen av var och en av de sex produktionslinjerna märker kundspecifika meddelanden och spårningskoder för varje jobb.Hela paketet styrs av MPERIA®, Matthews automatiseringsplattform för märkning och kodning. MPERIA® driver laserutrustningen och förmedlar produktionsdata till och från kundens befintliga PLC-baserade HMI (human-machine interface). HMI programmerades om på plats och inkluderar nu ett nytt steg för förhandsgranskning och bekräftelse av utskrift. Tack vare detta behövdes inga nya styrenheter och varje laser märker kod som verifieras och godkänns av linjeoperatören för varje jobb. Med MPERIA® överförs operatörernas indata automatiskt för att fylla på variabla datafält i den befintliga mallen. Detta gör att färre fel uppstår när meddelanden skapas.MPERIA® utgör även den centrala plattformen för meddelandehantering för alla sex produktionslinjerna vid anläggningen, vilket innebär att samtliga skrivare kan styras från ett gränssnitt och byten av meddelanden kan fjärrstyras per order.

Resultat
Med det nya Matthews MPERIA®-drivna lasermärkningssystemet sparar tillverkaren 65 000 USD årligen i materialkostnader. Matthews märkningslaser tillhandahåller branding-lösningar för kunderna och skapar en årlig intäkt på cirka 150 000 USD. Eftersom manuell applicering av etiketter inte längre krävs har tillverkaren dessutom kunnat omfördela sina resurser till andra värdeökande aktiviteter inom anläggningen och därigenom sparat ytterligare 100 000 USD. Tillsammans har besparingarna lett till en total avkastning på investeringen på under två år.