Integration med visionssystem

Målsättning
Ett internationellt förpackningsföretag ville göra sin märkning tydligare samtidigt som de körde produktionen vid full hastighet på 1 640 fot/min (500 m/min). De ville också att otydlig märkning skulle sorteras bort innan produktionsprocessen går vidare, inklusive kontinuerlig mätning och felmarkering. Företaget hade ett befintligt visionssystem som användes för att övervaka märkningskvaliteten och de ville även använda det för kodverifiering.

Matthews lösning
Matthews rekommenderade den universella märkningsplattformen MPERIA®, i kombination med sin termiska bläckstråleskrivare i VIAjet™ L-serien med hög upplösning. MPERIA® gav kunden möjlighet att integrera med det befintliga visionssystemet för att verifiera koder och växla mellan mätare och felmärkning i realtid. VIAjet™ L-serien säkerställde läsbara alfanumeriska koder vid ännu högre märkningshastigheter.Systemets kompakta konstruktion möjliggjorde direktintegration i tryckpressen.

Resultat
Genom att kombinera MPERIA®-plattformen och skrivaren i VIAjet™ L-serien skapade kunden ett pålitligt märknings- och verifieringssystem som klarar höga hastigheter. Det har gjort att oläsliga koder inte går vidare i produktionsprocessen, vilket sparar företaget tid och ansträngning för att ta bort och märka om dem. Tack vare metermärkningen går det lätt att hitta fel. Användningen av det befintliga visionssystemet gjorde också att investeringen inte blev dyr.