2D-kod på aluminiumremsa

Utmaningen
En leverantör av bearbetningsutrustning för metallspolar och metallremsor vände sig till Matthews Marking Systems när deras kund, en tillverkare av aluminiumremsor, behövde implementera 2D-datamatriskod för ökad spårbarhet utan att sänka hastigheten vid produktionslinjen. Deras befintliga märkningsutrustning kunde inte skapa 2D-koderna och texten på 2,25 x 1,125 tum (57,15 x 28,575 mm). Dessutom måste all utrustning tåla den tuffa arbetsmiljön på en metallfabrik.
Kraven omfattade:

Skrivhuvuden som kan märka variabla datamatriskoder och text i flera kombinationer
Förmåga att skapa lättläst och skarp märkning med hög kontrast
Snabbtorkande bläck som fäster på aluminium
Skrivhuvud som klarar produktionshastigheter på 200 fot per minut
Universell kontrollenhet för att hantera och styra skrivhuvudets rörelse, kamerabaserad märkning vid rätt tillfälle och kvalitetsverifiering, räknare för antal utskrifter samt bevakning av bläcknivå

Matthews lösning
Matthews rekommenderade sitt märkningssystem i VIAjet™ V-serien med stora tecken och Drop on Demand, med två 32-ventilers 8000+-skrivhuvuden. Matthews-skrivhuvudena har mikroventilteknik som sänker bläckförbrukningen, samtidigt som de producerar högkvalitativ, tydlig märkning från 0,125 till 5 tum (3,175 till 127 mm) vid höga hastigheter. För att behålla produktionshastigheten och minimera mängden åtgärder från operatörernas sida är varje skrivhuvud utrustat med bläckpumpar med hög kapacitet. Det rekommenderade bläcket, SCP-411A Black, är utvecklat för att fästa vid aluminium och torka snabbt, vilket sedan förstärktes ytterligare med hjälp av integrerade värmare som torkar märkningen direkt efter utskrift. Dessutom inkluderade lösningen integration av visionssystem för kvalitetsbedömning. Denna funktion, tillsammans med en räknare för antal utskrifter, märkningstider och övervakning av bläcknivå, styrs av Matthews plattform för märkning och kodningsautomatisering, MPERIA®. Genom att använda en anpassad programvarulösning med plugin-produkt och en I/O-modul, kommunicerar MPERIA med och synkroniserar alla komponenter för att producera korrekta, variabla datamatriskoder i hastigheter upp till 200 fot per minut. MPERIA kommunicerar dessutom med anläggningens värdprogram för att erhålla rätt kodningsdata för en viss produktionskörning. Som skydd mot den tuffa miljön inkluderades en särskild skyddskåpa för MPERIA-kontrollenheten