Kontroll av läsbarhet av märkning i produktionen

Minska kostsamma fel och förbättra effektiviteten med ett system för kontroll av koder som ger dig översikt av läsbarheten av din märkning i realtid.

Kontrollerar dina etiketter

Om du integrerar ett vision system i din produktionslinje kan du omedelbart kontrollera att de etiketter du har applicerat är läsbara eller felaktiga i realtid. Detta ger dig möjlighet att sortera ut felaktiga produkter eller annan aktiv åtgärd.

Oförutsedda händelser kan innebära att din märkning blir oläslig och behöver åtgärdas. Matthews kan hjälpa dig genom att integrera ett externt vision system i kombination med vår MPERIA ® -kontrollenhet. Detta ger dig möjligheten att agera på felaktiga utskrifter i realtid. Om du är intresserad av ett pallmärkningssystem och behöver kontrollera läsbarheten kan vi erbjuda vår FlexWipe pallmärkare med integrerad kodvalidering.

Kvaliteten på 1D- och 2D-koder

För att säkerställa kvaliteten på streckkoder kan man antingen kontrollera koden med en enklare streckkodsläsare eller med ett mer avancerat vision system som kontrollerar och validerar koden.

Ett vision system med validering fungerar däremot som kvalitetsbevis, till exempel till leverantörer. Detta kontrollerar om koden kan läsas av en vanlig skanner samt om den överensstämmer med ISO- eller AIM-standarderna.

 

Kontrollerar den utskrivna bilden

Förutom att kontrollera kvaliteten på koder kan man även kontrollera att det finns en märkningen på objektet med hjälp av ett externt vision system. En bild tas av den avsedda märkningen med hjälp av ett externt kamerasystem och denna bild jämförs med en referensbild. På bråkdelar av en sekund görs en kontroll för att avgöra om allt innehåll är stämmer. Möjliga testscenarier:

  • Variabel data, som bäst-före-datum
  • kvaliteten på logotypen
  • Batchnummer

Integrering av externa kamera- och skannersystem i vår universella kontrollenhet MPERIA ®

Du kan använda kamera- och skannersystem för att kontrollera om dina etiketter är helt läsbara. Matthews kan stödja dig med externa kamera- och skannersystem i samband med vår MPERIA ® – kontroller och påpeka för dig i realtid vid felaktiga utskrifter.

Ett externt kamerasystem integreras direkt efter märkningsprocessen och validerar de utskrivna koderna i samband med MPERIA ® -kontrollern. En ljus- eller ljudsignal meddelar dig vid en felaktig eller oläslig märkning.

Kontroll av läsbarhet i ett praktiskt exempel

Vår MPERIA ® A-serie i anslutning till FlexWipe-applikatorn hanterar utskrift, applicering och kontroll av etiketterna i ett moment under appliceringen. En skanner är integrerad på baksidan av applikatorplattan kontrollerar etiketten direkt efter applicering. En ljussignal indikerar status för avläsningen. Vid en felaktig avläsningen kan man i realtid åtgärda problemet genom att skriva ut en ny etikett. Tidskrävande omarbetning kan förhindras med den integrerade valideringen.

MPERIA ® – Effektiv hantering av avläsning och kontroll av märkning

Med MPERIA ® -plattformen garanteras maximal märkningskvalitet för dina kunder. Till skillnad från andra automationsplattformar möjliggör MPERIA-driven valideringsprogram sömlös integrering av kamera- och skannersystem. Ytterligare kontrollelement som PLC, PC, kodare och tredjepartsintegratorer krävs inte.

Valideringslösningar

MPERIA Standard
Automatisierungsplattform

Automatisieringsplattform för märkning och kodning som ger central kontroll oavsett utrustningsteknik eller leverantör.

Märkning av pallar Applicator tillbaka
Etikett för pallar

Skriva och applicera etiketter på flera sidor samt kontrolläsa streckkod på etiketten – alla arbetssteg i en innovativ, helautomatisk märkningsenhet.