Märkning av OSB-paneler och plattor

Utmaningen

Ett företag som tillverkar OSB-paneler och plattor, ville ha hjälp med att märka sina produkter med logotyp och APA-märkning på sina produkter. Företaget behövde en leverantör som kunde möta de hårda kraven i en OSB-anläggning och samtidigt uppfylla de krav som krävs på marknaden. Deras befintliga märkningssystem gav en lågkvalitativ, nästan oläslig märkning som inte hade samma kvalité jämfört med konkurrenterna.

Lösningen

Matthews utformade en anpassad lösning kring med sina tillförlitliga 16-ventilers och 32-ventilers 8000 -skrivhuvuden. Dessa skrivhuvuden är kända för att kunna göra högupplösta märkningar i tuffa och dammiga miljöer. Kunden valde Matthews 8000, vilket ger en tydlig märkning och en hög märkningskvalitet. Som en del av lösningen använde företaget också Matthews universella styrenhet, MPERIA®.

MPERIA® integrerades med SAP och företagets WMS-system för ett användarvänligt gränssnitt där meddelanden kan skapas och redigeras.

Resultatet

Matthews erbjuder även vattenbaserade bläck och bläck med låga halter av organiska föreningar (VOC) för att uppfylla företagets miljöriktlinjer. Bläcket tillhandahålls i enheter på 275 gallon som är praktiskt för sågverket att hantera. Matthews system har visat sig fungera tillförlitligt och har minskat underhållet av skrivhuvuden, tillhandahållit exceptionella bläck och märkning med extremt hög kvalitet. Företaget har höjt värdet för kunderna genom ökad märkning på produkterna och de planerar att använda Matthews vid ytterligare två sågverk.

Relaterade länkar