Validering av koder

Minska antalet dyra fel och öka effektiviteten med ett system för kodvalidering som är utformat för att ge realtidsinsikter i märkningens läsbarhet.
Kontakta oss

Lösningar för validering av koder

Se till att din kodningskvalitet maximeras för kunderna med MPERIA®-plattformen. Till skillnad från andra automatiseringsplattformer ger valideringsprogram med MPERIA sömlös integration av kameror utan behov av fler styrenheter som PLC, dator, kodare och externa integratörer. Tack vare detta kan du enkelt automatisera kvalitetsvalidering och självläkning av skrivare när kvaliteten börjar sjunka på grund av damm, lim eller dålig materialhantering.

1
Lägre kostnader.

Slipp kostnader för omarbetningar, avvisade leveranser och straffavgifter.

2
Höj kvalitet och effektivitet.

Frigör personalens tid så att de kan fokusera på andra viktiga uppgifter samtidigt som du säkerställer kvaliteten genom att identifiera dålig kvalitet eller felaktiga data direkt.

3
Sömlös integration.

Visionssystemen integreras enkelt i MPERIA®-plattformen för fullständighet spårbarhet och datasäkerhet.

Valideringslösningar

Automatiseringsplattform

Automatiseringsplattform för märkning och kodning som ger central kontroll oavsett utrustningsteknik eller leverantör.

Kontakta oss