Kartongmärkning

Sammanfattning

Direktmärkning av kartong är en alternativ märkningsmetod. Här används bläckstråleskrivare med hög upplösning för att märka text, grafik och streckkoder direkt på kartonger och förpackningar av wellpapp. I detta vitpapper beskrivs de 10 största fördelarna med att ersätta sekundära förpackningsetiketter med direktmärkning på kartong.

Vänligen fyll i följande fält för att ladda ner materialet.