e-SolarMark Light CO2

Laserkodning för PET

  • Märkning på PET-plast och förpackningsfolie
  • Kod med vektorkvalitet vid hög hastighet
  • Kod med vektorkvalitet vid stationär och dynamisk märkning/kodning
  • Permanent och flexibel kodning av alfanumeriska texter, datum, klockslag, serienummer, streckkoder, 2D-koder och grafik på produkterna
  • Integrationsvänlig konstruktion
  • System med stor flexibilitet tack vare många olika alternativ
  • Skydd mot otillåten åtkomst
  • Stöt- och temperaturtestad
  • Låga driftskostnader, inget underhåll, inga förbrukningsartiklar
  • Finns som OEM-version

Kontakta oss för att få mer information i dag!

Sekretesspolicy | Juridisk information/Användarvillkor  | © Matthews International Corporation 2018 | Med ensamrätt.

Log in with your credentials

Forgot your details?