Märkning av säckar

Produktionslinjer med säckar är ofta riktigt tuffa miljöer för märkning och kodning.  Produkterna är ofta granulat eller i pulverform, vilket genererar mycket damm under fyllningen.  Skrivarhuvuden för bläckstråleskrivare med små munstycken blir snabbt igensatta av damm och partiklar, vilket gör underhållet till en mardröm.  Men Matthews Drop-On-Demand bläckstråleskrivare klarar utmaningarna och överträffar konkurrenterna.

Matthews skrivhuvuden 8000+ använder ett trycksatt system för bläck som effektivt blåser ut eventuella dammpartiklar ur skrivhuvudet.  Det ökar också skrivavståndet, vilket gör det möjligt att variera orienteringen av påsen/säcken gentemot skrivarhuvudena.  Vi har porösa och icke-porösa bläck, inklusive FDA-godkända bläcktyper för att märka papperspåsar och plastpåsar med datum, tid och batchinfo i ett stort urval av färger.  Ett enkelt användargränssnitt gör det smidigt och lätt att välja text.

Kontakta oss för att få mer information i dag!

Privacy Policy | Legal/Terms of Use | © Matthews International Corporation 2018 | All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?